اذان انلاین AzaanOnline.com

د اختر دلمونځ اداء کولو طریقه(حنفي فقه)

داختر دوه رکعته واجب لمونځ دی سره د شپږ تکبیرونو.
۱- ړومبی به په لاندې طریقه نیت وتړې.
نیت مې کړی ۲- رکعته واجب لمونځ کوم سره د واړه تکبیرونو
۲ -امام به ړومبی تکبیر تحریمه یعنې ړومبنی تکبیر ” الله اکبر”ووایی نو مقتدیان به هم لاسونه غوږنو ته پورته کړی او تکبیر به و وایي، ورپسې به امام او مقتدیان دواړه ثناء و وایي، بیا به امام درې ځله تکبیر “الله اکبر” وایي او مقدیان به یې هم ورسره و وایی چې هر ځل تکبیر سره به لاسونه غوږونو ته پورته کوي، وروسته له دریم تکبیر څخه به امام سورة فاتحه ولولي او ورسره بل سورت بیا به رکوع او سجده وکړي
دوهم رکعت شروع به امام په سورة فاتحه او بل سورت سره وکړي له رکوع مخکې به امام سره له مقتدیانو ۳ -تکبیره وکړي، چې هر تکبیر سره به لاسونه غوږونو ته پورته کوي، څلورم تکبیر سره به رکوع ته ښکته شي، له سجدو او تشهد وروسته به سلام وګرځوي، سلام ګرځولو نه وروسته به مقتدیان له خپل ځایه نه پورته کیږي او نه به له مسجده وځي امام به دوه لنډې خطبې وایي چې د اختر لمانځه نه وروسته خطبې اوریدل په هر مسلمان واجب دي.

دا هم ولولئ