اذان انلاین AzaanOnline.com

دعا ولې نه قبلیږي؟

محمود الحسن مولانا

روزمره به په خپل چاپېریال کې ډېر خلک وینئ، چې دا ډول ستونزې سره به مخ وي، د دعا د نه قبلېدو نه به یې اورئ او نا امیده به یې وینئ، دا ستونزه شته کله به رېښتیا هم دعاء نه قبلیږي او کله به یې انسان د قبولیت په شکل او هیئت نه پوهېږي.
د دعا قبلېدو لپاره علماء شرطونه ښایي، ځنې داسې اعمال شته چې له هغې به ځان ساتې او ځنې به خپل ژوند کې راولې.
د دعا د قبولیت لپار علماء دا لاندې شرطونه ښایي
۱ د دعا غوښتنې په وخت به یاد شخص صله رحمي پرې کونکي نه وي، یعنې خپلوي پالونکی به وي
۲ دعا غوښتونکی به د حرامو خوړنکی نه وي، د دعا په وخت به یې خېټه له حرامو پاکه وي
۳ کومه دعا چې غواړې، دهغې په معنا به پوه وي، تر څو د دعا په ځای ځان ته ښېراوې و نه کړي
۴ له دعا مخکې د هغو نعمتونو یاداوري او په هغې شکر اېستل کوم چې د رب متعال له خوا درکړل شوي
۵ له دعا مخکې او ورسته د درود شریف اهتمام کول او بل د دعا ښه قبولیت لپاره له دعا مخکې صدقه کول.
د دعا د ښه قبولیت لپاره د وخت او ځای خیال ساتل هم ضروري دي، لکه د جهاد په سنګر کې دعا غوښتل خورا مؤثره وي، د فرض لمونځ وروسته، د جمعې په ورځ او خاص د جمعې په مازدیګر د دعا د قبولیت لپاره ښه وختونه دي، همدارنګه د پېشمني او روژه ماتي په وخت دعاوې ښه قبلېږي.
همداراز د حج او عمرې د اداء کولو پر وخت د حجراسود د صفا او مروا پر غونډیو دعاګانې وغواړئ.
د دعا د قبولیت شکل او هیئت
مخکې هم یادونه وشوه، چې کله دعا قبوله شوې وي، خو موږ یې د قبولیت په شکل او هیئت نه پوهېږو، د دعا د قبولیت درې شکله دي
لومړی دا چې د دعا په ذریعه کوم څېز غواړو لاس ته راشي، لکه اولاد، مال، دولت وغیره
دوهم دا چې مقصودي څېز په لاس را نه شي، لکن د دعا په زریعه راتلونکي مصیبتونه الله تعالی بند کړي
دریم دا چې دعا په غوښتلو په دنیا کې مقصود حاصل نه شي لکن اخرت کې نېکې بدلې درکړل شي او دا نېکې بدلې تر هر څه لوړې دي.

دا هم ولولئ