اذان انلاین AzaanOnline.com
  • کورپاڼه
  • سلايډ
  • 38 فتوا: استفتاء: زموږ سيمه کې غنم لَو د روژې مياشت کې دی، ځينې علماء وايي لوګري دې روژه وخوري، که د مسئلې وضاحت وکړئ.

38 فتوا: استفتاء: زموږ سيمه کې غنم لَو د روژې مياشت کې دی، ځينې علماء وايي لوګري دې روژه وخوري، که د مسئلې وضاحت وکړئ.

استفتاء: زموږ سيمه کې غنم لَو د روژې مياشت کې دی، ځينې علماء وايي لوګري دې روژه وخوري، که د مسئلې وضاحت وکړئ.
فتوی: مفتي محمد فريد رحمه الله
لَو مراهق هلکان هم کولی شي، د شپې هم کېدلی شي، پېشنمي پسې سهار لسو بجو پورې هم هوا ښه وي، دا چې لَوګري دې روژه وخوري، دا مسئلې د بې باکۍ دروازې خلاصوي.

دا هم ولولئ