اذان انلاین AzaanOnline.com

بې هدفه ژوند…زرڅانګه د بېلګې په ډول

اذان
بي بي سي پرون سه شنبه ۲۳/ ۴/ ۲۰۱۹ ز د پخوانۍ سندرغاړې زرڅانګې مرکه نشر کړې. زرڅانګه د عمر اخري کلونه تېروي، ځواني يې ټوله په سندرو تېره کړه. د نړۍ سترو سترو هېوادونو کې يې کنسرتونه کړي او انعامونه يې اخيستي، خو نن يې هغه سندرې او انعامونه يو هم په کار نه دي.
سندرې ويل، د ثواب کار نه دی، چې څوک يې د الله تعالی د رضا له پاره ووايي، خو زرڅانګه له همدې ځوريږي، چې عمر يې ټول په سندرو تېر کړ، اوس يې يوه سندره هم درد نه دوا کوي.
زرڅانګه په خېمو کې اوسي. څه غواوې، خره او چرګې يې ساتلي او له حکومته ګيله منه ده، چې يو کور کې يې هم نه دی ورکړی.
زرڅانګه وايي، روزي خدای تعالی رارسوي، خو کور بايد حکومت راکړی وی. زرڅانګه وايي، ايوارډونه مې دومره دي، چې زما خېمو کې نه ځاييږي، پېښور کې مې چا سره امانت ايښي، خو څه پرې وکړم؟ ايوارډ څه کولی شي؟
حکومتونه او ټولنې دومره مادي دي، چې هغه خپل ټاکلي ارزښتونه هم نه پالي. د الله تعالی رالېږلي ارزښتونه خو نه مني، ځکه چې د دوی د مادي ژوند رونق ورخرابوي، خو دوی ژبه ځان ته د يو ارزښت په توګه ګڼي، مګر نن چې د ژبې یو “سازنده” د ژوند ترخې شېبې تېروي، د ژبې پالونکي په ذره بين کې هم نه ليدل کيږي.

دا هم ولولئ