اذان انلاین AzaanOnline.com

څنګه ليکوال کېدلای شو؟

(د اوږدې مقالې نچوړ)

استاذ علي طنطاوي

ليکوالي طبعي صفت دی. په ډېر کوښښ نه کيږي. لکه يو انسان خوږغږی وي، په کوښښ نه وي، له موره خوږغږی زېږېدلی وي. مګر دا بايد یاد وساتو چې فطري ليکوالي باید په ادبي لوست پخه شي، بې له ژور ادبي لوسته د نوښتونو طمع سادګي ده.
د ليکوالۍ د پخولو لپاره لومړی بايد د زاړه ادب کتابونه په ژوره مطالعه زده شي. ورپسې د اوسني ادب شاهکار کتابونه او ورپسې “بيان” علم ته ملا وتړل شي.
کله چې څوک ليکوالۍ ته ملا وتړي، لاندې مرحلې به طی کوي:
لومړۍ مرحله يې د افکارو، مشاهداتو او مطالعې د نچوړ راټولول دي.
دوهمه مرحله يې د جزياتو غوراوی دی، چې څه انځورول غواړې او څه نه!
درېيمه مرحله يې دا ده، چې جزياتو ته خپل خپل ځای ځای وټاکل شي.معنا د ليکنې د جزياتو تړون مراعات شي.
څلورمه مرحله يې د ليکنې طرز غوره کول دي. ليکوال ګوري، چې چا ته ليکل کوي، نو بايد پر کوم طرز يې ورته وليکي!
پينځمه مرحله يې د ليکنې ده، چې خپلې پورتنۍ څلور مرحلې په کې تطبيق کړي. خپلې مقالې ته د ننوتو مناسبه پيليزه ولري او مناسب پای ته يې ورسوي.
له دې وروسته مهمه خبره دا ده چې د خلکو تبصرو ته به سر نه خوږوو. د هر چا تبصره زړه ته غورځول، د ليکوال وړتياوې ننګوي. د خلکو سالم نقد به شونې ده څه رغنده وي، مګر د هر چا تبصره زړه ته غورځول نړوونکې وي.
نقد ته يې ځير شئ، که سالم و، ګټه ترې واخلئ او که خبره د ذوقونو وه، نو له اورېدو اخوا اعتبار مه ورکوئ!

دا هم ولولئ